Orzeczenie o niepełnosprawności.

Osobą niepełnosprawną jest osoba, która posiada stosowny dokument lub legitymację. Orzeczenie o niepełnosprawności jest dokumentem, który potwierdza, że dana osoba jest niepełnosprawna. Jest to dokument imienny wydawany w formie papierowej oraz legitymacji, dla jednej, konkretnej osoby.

Rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 1998 r. podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną jest wyłącznie orzeczenie wydane przez miejski, powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Stopnie niepełnosprawności w obecnym i byłym systemie orzekania o niepełnosprawności.

Miejskie, powiatowe lub wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności:

   Znaczny.

   Umiarkowany.

   Lekki.

Orzeczenia wydawane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

   Całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji.

   Całkowita niezdolność do pracy.

   Częściowa niezdolność do pracy.

Orzeczenia wydawane przez komisje do spraw inwalidztwa i zatrudnienia:

   I grupa inwalidzka.

   II grupa inwalidzka.

   III grupa inwalidzka.


Data publikacji: 04.02.2023

Źródło: pfron.org.pl/pracodawcy/...

   Epilepsja.eu      Status osoby niepełnosprawnej
qr-63df582a575ec-status-osoby-niepelnosprawnej