W przypadku ciężkich ataków epilepsji trzeba kontrolować stan pacjenta.

Chory w trakcie ciężkiego ataku np. toniczno kloniczny, nie odbiera żadnych impulsów zewnętrznych. Mózg stara się przywrócić przytomność i świadomość, każdy atak niesie ryzyko uszkodzenia mózgu. Jeśli atak się przedłuża i trwa dłużej niż 5 minut, natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe!

Ważne.

Dla osób widzących cięzki atak epilepsji po raz pierwszy może zaskoczyć fakt, że człowiek może wykonywać niekontrolowane ruchy, aż tak mocno. Drgawki podczas ataku epilepsji to impulsy elektryczne wysyłane do mięśni przez mózg, w którym trwają wyładowania elektryczne.

Co czuje chory w trakcie AURY?

Pierwsza pomoc.

Ciężki atak epilepsji (pierwotnie uogólniony).

Zobacz również:

Rozpoznanie ataku epilepsji.
Jeśli jesteś świadkiem ataku epilepsji np. na ulicy, staraj się zachować spokojnie i zastosuj do wskazówek.

Rozpoznanie ataku

Lekki atak epilepsji (częściowy).
Chory nie traci przytomności, lecz świadomość.

Lekki atak epilepsji

   Ataki nieświadomości – krótkotrwały (od kilku do kilkunastu sekund) zanik świadomości, czasem drganie powiek, chwilowe sztywnienie ciała. Rzadko i generalnie tylko przy pełnym pęcherzu zdarza się mimowolne oddanie moczu przez chorego. Występowanie i przetrwanie tego rodzaju ataku z okresu dzieciństwa sygnalizuje, iż w przyszłości mogą pojawić się ataki o charakterze toniczno-klonicznym.
   Ataki miokloniczne – nagłe i silne skurcze symetrycznych grup mięśni ciała.
   Ataki kloniczne – uogólnione drgawki całego ciała.
   Ataki toniczne – silny skurcz mięśni całego ciała, trwający zwykle od kilku, do kilkunastu sekund.
   Ataki toniczno – kloniczne – inaczej ataki duże (tzw. grand mal).
   Ataki atoniczne – nagły zanik napięcia mięśniowego.
   Ataki akinetyczne – polegają na krótkotrwałym zahamowaniu zdolności ruchowych.
   Ataki jednostronne/przeważnie jednostronne/seryjne – najczęściej ataki drgawkowe, ograniczone do jednej strony ciała, czasem pojawiające się na nich naprzemiennie.
   Atak przygodny – atak, który wystąpił tylko raz. Najczęściej jest to atak o charakterze uogólnionego ataku toniczno-klonicznego (tzw. dużego), wywołanego przez przypadkowy czynnik, taki jak: nadużycie alkoholu, nagłe zmiany hormonalne czy brak snu. Taki atak nie jest podstawą do rozpoznania epilepsji.

Typowe zachowania fizyczne w trakcie ataku epilepsji:

   Obfite ślinienie oraz brak odruchu połykania śliny, odpowiada za wyłączenie przez mózg funkcji przełykania śliny.
   Powtarzające się mruganie powiekami, oczy mogą się porusza w jedną stronę lub patrzeć w górę.
   Drżenia i skurcze lub szarpnięcia, mogą wystąpić na jednej lub obu stronach twarzy, ramion, nóg lub całym ciele. Rozpoczynają się w jednym obszarze, a następnie mogą się rozszerzać na inne obszary ciała.
   Sztywne lub napięte mięśnie całego ciała są bardzo niebezpieczne, kiedy chory stojąc utraci kontrolę nad mieśniami może upaść "jak pień drzewa".
   Powtarzające się niecelowe ruchy zwane automatami, obejmują twarz, ręce lub nogi.
   Powtarzające się ruchy rąk tj. wykręcanie, zaciskanie palców lub przedmiotów w rękach, machanie.
   Konwulsje, osoba traci przytomność następnie ciało sztywnieje, następnie występują bardzo szybkie szarpnięcia całego ciała.
   Utrata kontroli nad moczem i kałem, mózg odłącza kontrolę nad naturalnymi zwieraczami człowieka, występuje sporadycznie przy seriach atakach epilepsji.
   Zmiana koloru skóry, w trakcie ataku epilepsji, chory może zrobić się w kilka sekund bardzo siny lub bardzo czerwony. Siny kolor skóry wiąże się z wstrzymaniem przez mózg układu krwionośnego, wtedy krew zasila najważniejsze organy, odpowiedzialne za przeżycie (krew w skórze nie jest potrzebna tak jak w płucach lub nerkach). Bardzo czerwony kolor skóry oznacza, że ciśnienie krwi przekracza normy, mózg nakazuje układowi krwionośnemu szybszy obieg i przekazywanie tlenu do komórek mózgowych, walczy, aby odzyskać świadomość i przytomność.
   Gryzienie języka, związane z nagłymi skurzczami i rozkurczami mięśni rzuchwy.
   Trudności z oddychaniem, nagłe wdechy i wydechy, nieregularne np. dwa wdechy jeden wydech.
   Kołatanie serca, nieregularny rytm uderzeń serca.

Ważne.

Dla osób widzących cięzki atak epilepsji po raz pierwszy może zaskoczyć fakt, że człowiek może wykonywać niekontrolowane ruchy, aż tak mocno. Drgawki podczas ataku epilepsji to impulsy elektryczne wysyłane do mięśni przez mózg, w którym trwają wyładowania elektryczne.

Co czuje chory w trakcie AURY?

   Epilepsja.eu      Ciężki atak epilepsji
qr-ciezki-atak-epilepsji