Pracodawcy chcący zatrudnić osobę chorą na epilepsję mogą skorzystać z pomocy PFRON ( Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ).

Epilepsja należy do jednej z kilku chorób, które są rozpatrywane w wyższym progu dofinansowań. Wiąże się to z licznymi problemami osób chorych na epilepsję oraz pracą zawodową.

Temat pracy i choroby jest od wielu lat problemem.

Epilepsja jest chorobą neurologiczną, jednak każda choroba to inna historia. Jest dużo zawodów, w których osoba chora nie może pracować, jednocześnie jest mnóstwo innych zawodów, gdzie osoby chore mogą być lepszymi pracownikami od osób zdrowych.

PFRON wspiera takich pracodawców, którzy mają doświadczenie z osobami niepełnosprawnymi i pragną skorzystać z wsparcia na początku zatrudnienia, jak i w dalszym długoterminowym zatrudnieniu osoby chorej na epilepsję.

Data publikacji: 04.02.2023

Źródło: pfron.org.pl/pracodawcy/

   Epilepsja.eu      Pracodawco, zatrudnij chorego na epilepsję
qr-pracodawco-zatrudnij-chorego-na-epilepsje