logo-6-epilepsja-eu-350x78px

Żadne urządzenie alarmowe nie zostało zaprojektowane, aby zapobiec atakom epilepsji lub możliwemu wpływowi na atak.

Jednak, ponieważ SUDEP najczęściej występuje podczas snu, niektórym osobom z atakami w nocy można pomóc, dzięki sposobowi poinformowania innych o wystąpieniu ataku.

Jak urządzenie alarmowe może pomóc w ataku?

Urządzenie może pomóc powiadomić innych o wystąpieniu ataku. Dostępnych jest kilka urządzeń, które mogą wykryć powtarzające się ruchy wstrząsowe podczas ataku. Mogą one działać z atakami toniczno-klonicznymi lub atakami ogniskowymi z ruchami wystarczającymi do uruchomienia urządzenia.

Ataki w których brakuje niekontrolowanych, nagłych ruchów ciała (takie jak napady nieobecności i wiele rodzajów napadów ogniskowych lub częściowych ) nie są wykrywane przez te urządzenia. Urządzenie rejestruje nagłe, szybkie ruchy ciała (np. drgawki) osoby chorej na epilepsję lub nagły upadek w przypadku utaty przytmoności.

Urządzenia mogą powiadamiać pobliską rodzinę lub opiekunów, gdy nastąpi atak poprzez alarmy, połączenie telefoniczne lub powiadomienia tekstowe, w zależności od urządzenia. Opiekun może wtedy pomóc osobie podczas trwania i po ataku. Na przykład może pomóc zmienić pozycję osoby, upewniając się, że chory znajduje się w bezpiecznej pozycji, jeśli jest nieprzytomny. Może również upewnić się, że chory nie zasypia później na brzuchu. Jeśli wystąpią problemy z oddychaniem lub inne problemy, może wezwać pomoc medyczną. Może również być w stanie podać leki ratunkowe lub wezwać pogotowie ratunkowe, jeśli atak trwa zbyt długo lub osoba chora ma powtarzające się ataki.

features-epilepsja-eu-1-1300x975px

W grudniu 2018 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wydała pierwsze zezwolenie na wprowadzenie na rynek opaski Embrace do monitorowania ataków również u dzieci.

embrace_section_colors-1280px

Embrace jest pierwszym systemem monitorowania ataków w zakresie nagłych ruchów i odpowiednich sygnatur fizjologicznych u człowieka. Projekt firmy Empatica został zatwierdzony jako urządzenie medyczne przez Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków FDA do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

   Non-Electroencephalogram (EEG) Physiological Signal Based Seizure Monitoring System

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z udostępnienia Embrace formalnego zezwolenia FDA na jego stosowanie przez dzieci w wieku od 6-21 lat. Embrace zwiększa prawdopodobieństwo, że zaufany opiekun będzie mógł pomóc w krytycznych momentach po wystąpieniu ataku" - powiedziała Rosalind Picard, ScD, współzałożycielka Empatica, główny naukowiec i profesor w Massachusetts Institute of Technology.

Najnowsze badania nad systemem firmy Empatica pozowoliły na przełom w medycynie. Opaski Embrace zostały jednymi z pierwszych urządzeń mobilnych, które kontrolują układ nerwowy człowieka.

EU: opaska Embrace jest urządzeniem medycznym klasy IIA zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG dla pacjentów z epilepsją lub zagrożonych epilepsją.

Kanał YouTube producenta opaski.

   Przejdź do Youtube

   empatica.com - strona główna

empatica-embrace

Badania nad opaską Embrace.

Zatwierdzenie opaski medycznej Embrace jako urządzenie medyczne, zostało poparte wynikami wieloośrodkowego badania klinicznego u 135 pacjentów z epilepsją, którzy zostali przyjęci do ciągłego monitorowania za pomocą elektroencefalografii (EEG) w ciągu 272 dni. Pacjenci otrzymali również opaski Embrace do jednoczesnego noszenia. W badaniu zarejestrowano ponad 6500 godzin danych, w tym 40 uogólnionych ataków toniczno klonicznych, które opaski Embrace wykrył ze 100% dokładnością. Aby określić skuteczność, ataki musiały zostać potwierdzone klinicznie i uzgodnione przez co najmniej 2 z 3 niezależnych epileptologów, którzy dokonali oceny bez dostępu do danych Embrace.

   neurologylive.com

Aplikacja do opaski Embrace.

Pacjenci noszą opaskę Embrace całą dobę i w przypadku ataku, urządzenie wysyła alert na aplikację osoby mogącej udzielić pomocy. Aplikacja może zostać zainstalowana na systemach iOS i Android.

alert_logo-lg

Aplikacja Alert App łączy się z Embrace i wysyła do wybranych opiekunów zautomatyzowany SMS lub wykonuje połączenie telefoniczne, gdy Embrace wykryje uogólniony napad toniczno kloniczny.

Jak działa aplikacja Alert App?

1. Wykrywanie ataków epilepsji.

Embrace stale gromadzi dane fizjologiczne za pomocą swoich czujników. Dane są analizowane w czasie rzeczywistym, aby zidentyfikować wzorce ruchu i przewodność skóry.

2. Powiadomienie o ataku epilepsji.

Aplikacja Alert łączy się z Embrace przez Bluetooth®. Gdy Embrace wykryje atak drgawkowy, aplikacja Alert wysyła zautomatyzowane SMS do wybranych opiekunów za pomocą danych komórkowych smartfona lub połączenia Wi-Fi.

3. Alert u opiekuna.

System alarmowy Embrace powiadamia opiekunów jednocześnie. Opiekunowie potrzebują telefonu z sygnałem komórkowym do odbierania tych powiadomień, nie wymaga to smartfona, lecz jest zalecany.

Ważne: Zarówno Bluetooth®, jak i połączenie internetowe lub komórkowe są niezbędne, aby aplikacja Alert mogła wykonać połączenia i wysyłać SMS-y, gdy Embrace wykryje drgawki.

Aplikacja posiada dodatkowo funkcje:

   Tryb odpoczynku.

   Alerty z dokładną lokalizacją GPS.

   Zarządzanie opiekunami.

   Alert App - strona główna

alert_embrace-lg

 

alert_logo-lg

 

app-store-450x150px google-play-450x150px
mate_logo-lg

Aplikacja Mate wizualizuje dane Embrace, umożliwiając podgląd aktywności w ciągu dnia i nocy. Szybko można uzyskać całościowy obraz codziennej rutyny, w tym tego, jak bardzo się poruszasz i odpoczywasz, oraz wszelkie ataki, które mogły wystąpić.

Funkcje aplikacji Mate:

1. Dokładny dziennik napadów.

Ataki wykryte przez Embrace są automatycznie rejestrowane. Opcja dodawania notatek do każdego ataku, na przykład, jak się czułeś i co robiłeś, zanim nastąpił atak.

2. Wgląd w statystyki odpoczynku.

Szczegółowe statystyki, takie jak czas trwania przerwy, odpoczynku, snu, relaksu. Zaawansowana analiza pozwala zobaczyć, jak efektywny był nocny odpoczynek i pozwala porównać go z tygodniową średnią w celu zidentyfikowania wzorców ataków.

3. Śledzenie aktywności fizycznej w trakcie ruchu.

Automatyczne rozpoznawanie aktywności rozróżniające bieg, chodzenie i sport. Można również zobaczyć intensywność aktywności fizycznej i statystyki, takie jak czas trwania, odległość, kroki i całkowity czas aktywności.

   Mate - strona główna

mate_embrace_lg

 

mate_logo-lg

 

app-store-450x150px google-play-450x150px

Większość obecnie dostępnych urządzeń nie jest zatwierdzona przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).

Dowody na to, że urządzenia te działają w celu wykrywania ataków, często pochodzą z badań przeprowadzonych w szpitalnych jednostkach monitorujących epilepsję, a w niektórych sytuacjach w warunkach domowych. Niektóre urządzenia nie były badane w sposób systematyczny, więc nie wiemy, jak dobrze działają w "prawdziwym świecie".

Urządzenia nie ostrzegają opiekunów o problemach z oddychaniem, co może być ważne w SUDEP.

screen-logo-epilepsja-eu-1-0-horizontal

   Epilepsja.eu      Urządzenia rejestrujące i monitorujące ataki epilepsji
qr-urzadzenia-rejestrujace-i-monitorujace-ataki-epilepsji