Diagnostyka i ocena sposobu leczenia epilepsji

Poradnia diagnozowania i leczenia epilepsji lekoopornej odbywa się pod kierownictwem dr Olgi Milczarek - epileptolog, neurolog i neurolog dziecięcy

W ramach poradni przyjmujmy pacjentów w wszystkich grupach wiekowych - także tych najmłodszych.

   Konsultacje specjalistyczne – pierwszorazowe, w celu rozpoznania choroby.

   Badania diagnostyczne, odpowiednie dla wstępnego rozpoznania choroby.

   Kwalifikacja do leczenia zabiegowego.

   Optymalnie dobrany zabieg operacyjny z użyciem najnowocześniejszych technologii planowania i wykonywania zabiegu.

   Indywidualnie projektowana rehabilitacje neurologiczną około i pooperacyjna.

   Konsultacje monitorujące w celu dalszej kontroli i kontynuacji leczenia.

Diagnostyka przedoperacyjna – EEG/wideo EEG/ECoG

   EEG – służy do zapisu czynności bioelektrycznej mózgu wykorzystuje się elektroencefalografy.

   Wideo EEG - umożliwia bezpośrednią obserwację chorego. Pozwala na obiektywną ocenę nawet krótkotrwałych napadów nieświadomości.

   Wewnątrzczaszkowe EEG (iEEG – intracranial EEG), elektrokortykografia (ECoG) jest inwazyjną odmianą badania EEG.

Długotrwałe monitorowanie zapisu EEG zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia zmian, które w standardowym badaniu mogą się nie ujawnić. Badania tego typu pozwalają na: wykrycie zmian nieuchwytnych w standardowym EEG, diagnostykę różnicową przyczyn utrat przytomności, obiektywne potwierdzenie występowania napadów, zwłaszcza nieświadomości, mioklonicznych czy nocnych.

Postępowanie pooperacyjne

Pacjenci po leczeniu operacyjnym w szpitalu mogą skorzystać z dalszego monitorowania i leczenia epilepsji w ramach Poradni Leczenia Epilepsji.

W przypadku leczenia metodą neurostymulacji DBS lub VNS, konieczne będzie także okresowe programowanie parametrów pracy stymulatorów DBS i VNS. W okresie pooperacyjnym, w trakcie pobytu w szpitalu Vital Medic, pacjent będzie objęty specjalistyczną rehabilitacją leczniczą, która może być kontynuowana po wypisaniu pacjenta z oddziału neurochirurgii.

Leczenie epilepsji lekoopornej metodą VNS

VNS ( Vagus Nerve Stimulation ), stymulacja nerwu błędnego.

Leczenie epilepsji lekoopornej metodą DBS

DBS ( Deep Brain Stimulation ), głęboka stymulacja mózgu.

Lobektomia ( resekcja płatów / resekcja ognisk epilepsji )

W ramach zabiegu lobektomii usuwana jest część płata mózgu, która odpowiada za generowanie napadów epilepsji.

Lesionektomia

Operacja lesionektomii skupia się na usunięciu wyizolowanej zmiany patologicznej (np. guz lub zniekształcone naczynie krwionośne), która jest odpowiedzialna za napady epilepsji.

Funkcjonalna hemisferektomia

Jest to rodzaj hemisferektomii, zabiegu, który polega na resekcji jednej półkuli mózgu.

Wielokrotne przecięcia kory mózgu ( zabieg Morella )

Zabieg Morella stosuje się wtedy, gdy epilepsja ma swoje źródło w miejscach, których nie można usunąć.

Prezentacja sali operacyjnej

Vital Medic - Kluczbork


Kontakt

Vital Medic

46-200 Kluczbork

ul. Skłodowskiej-Curie 21

Polska, woj. opolskie

   Poradnia leczenia epilepsji lekoopornej  

   531 439 671

   Epilepsja.eu      Vital Medic - Kluczbork
qr-vitalmedic-kluczbork